Ekim Ayı Mevzuat Değişiklikleri

Ekim Ayı Mevzuat Değişiklikleri

1—–Dahilde işleme izni kapsamında yapılan ithalatlarda ayniyat işlemleri ile ilgili 2017/7 sayılı genelge linktedir.

–Genelge ile ayniyat işlemlerinde kullanılan kodlara Kod-7 (ayniyat aranmaz) ibaresi eklenmiş ve Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin (İhracat: 2006/12) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen tekstil yardımcı maddeleri (tela, etiket, düğme, fermuar, çıtçıt, rivet, askı, kuşgözü, şerit, kordela, lastik vb.) için Dâhilde İşleme İzni Talep Formunun 10 no.lu “Diğer Hususlar” bölümüne (Kod-7) ibaresi yazılması gerektiği belirtilmiştir.

–YYS ve OKS sahibi(1 sıra numaralı tebliğin 42/A maddesindeki koşulları taşıyan firmalar) firmalar ayniyat önlemlerinden istisna tutulmuştur.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3420

 

2—–Tek pencere sistemi kapsamındaki belgelerde aynı zamanda kağıt ortamda ve ıslak imzalı belge aranmaması gerektiği ile ilgili açıklama yazısı linktedir.

 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3425

 

3—–NCTS üzerinden ulusal transit kapsamında işlem gören transit beyannamelerinde kıymet alanının doldurulması zorunlu olan GTİP ler ile ilgili liste linktedir.

 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3430

 

4—–Yetkilendirilmiş Yükümlü Statü Belgesi alımı ile ilgili açıklamaların yer aldığı Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde 13.10.2017 tarihinde yapılan değişiklikler ile ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan özet bilgi, eski ve yeni yönetmeliğin karşılaştırılma tablosu ve yönetmeliğin değişiklikler işlendikten sonraki yeni hali linktedir.

 

https://www.gtb.gov.tr/duyurular/gik-yonetmeligi-degisti

 

5—–Tarife sınıflandırmasında sorun yaşanan bazı ürünler ile ilgili açıklamaların yer aldığı genelge linktedir.

 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3440

 

6—–Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında gümrük vergilerinden muaf olduğu belirtilen ürünlerin ithalatlarında, ilave gümrük vergisinin de tahsil edilmemesi gerektiği ile ilgili yazı linktedir.

 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3445

7—–Yunanistan Menşeli 7411.10 tarife pozisyonunda yer alan rafine edilmiş bakırdan ince ve kalın boruların ithalatında CIF %5-%9 oranlarında anti-damping vergisi uygulaması başlatılmıştır. İlgili tebliğ linktedir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3450

 

8—–Turbo şarj, jant ve yazıcı cinsi eşyaların 2017/9 sayılı CE tebliği kapsamı yapılacak denetimlerinde uygulanacak esaslar ve test sonucuna itiraz edilmesi durumunda yapılacak işlemler ile ilgili 2017/13 sayılı TSE iç genelgesi linktedir.

 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3455

9—–İspanya, İtalya, Yunanistan ve Tayland menşeli, 8302.10—8302.42—8302.50 tarife alt pozisyonlarında yer alan menteşeler, mobilyalar için donanım tertibat eşyaları, sabit askılıklar, şapka askıları vb. eşyaların ithalatında anti-damping vergisi uygulaması başlatılmıştır. ilgili tebliğ linktedir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3460

10—-Çin menşeli 5811.00 tarife alt pozisyonunda yer alan kapitoneli mensucat ithalatında anti- damping vergisi uygulaması başlatılmıştır. İlgili tebliğ linktedir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3465

 

11—-8472.90.30.00.00 GTİP de yer alan otomatik vezne makinalarının (ATM) ithalatında 2017/9 sayılı CE tebliği uyarınca denetim yapılacağına ilişkin tebliğ linktedir.

 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3468

 

12—-Pan Avrupa Akdeniz tercihli menşe kurallarına dair bölgesel konvansiyon kapsamı ticarette eşyanın tercihli menşeinin tespiti hakkında yönetmelik linktedir.

 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3473

 

13—-Kore Cumhuriyeti menşeli 2917.32.00.00.00 GTİP de yer alan dioktil ftalat ithalatında anti-damping vergisi uygulaması başlatılması ile ilgili tebliğ linktedir.

 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3478

 

14—-Kore Cumhuriyeti menşeli 2917.39.95.90.13 GTİP de yer alan dioktil tereftalat ithalatında anti-damping vergisi uygulanması ile ilgili tebliğ linktedir.

 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3480

 

15—-Güney Kore menşeli eşyanın tercihli tarife ile vergi indiriminden faydalanabilmesi için tek geçerli belgenin menşe beyanı olduğu, menşe şahadetnamesi ile vergi indirimi sağlanamayacağına dair açıklama yazısı linktedir.

 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3482

16—-Fazla çalışma ücretlerinin hesaplanmasında;

–Görevlendirilen personel sayısı ve çalışma saat ücretinin esas alınması gerektiği, birim çalışma ücreti ve süre kıstası haricinde herhangi bir kıstas aranmayacağı,

–Hafta içi uygulanan çalışma saat ücreti ile hafta sonu uygulanan fazla çalışma saat ücreti arasından herhangi bir fark olmaması gerektiği,

ile ilgili açıklama yazısı linktedir.

 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3487

 

17—-Yazı ekinde yer alan ürünlerin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca tescil edilmiş olsa dahi gübre olarak değerlendirilemeyeceği dolayısıyla KDV istisnasından yararlanamayacağına ilişkin açıklama yazısı linktedir.

 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3489

 

18—-Tek pencere sistemi kapsamındaki belgeler için Tek pencere E-başvuru portalından yapılan başvurular esnasında, sisteme, fotoğraf, katalog, ek belge vb. yüklenmesine olanak sağlayan düzenleme yapıldığı ile ilgili yazı yayımlanmıştır.

19—-Serbest Bölgelere giriş ve çıkış yapacak olan eşyalar ve araçların kontrollerinin etkin bir şekilde yapılabilmesi amacıyla, şu anda Mersin Serbest Bölgede uygulanan ancak tüm Serbest Bölgelerde uygulamaya alınması planlanan Serbest Bölge giriş çıkış programı ile ilgili Serbest Bölge işlemleri yükümlü kılavuzu linktedir.

http://risk.gtb.gov.tr/data/59f715911a79f555a876b45c/SERBEST%20BÖLGE%20İŞLEMLERİ%20YÜKÜMLÜ%20KILAVUZU.pdf

20—-Bedelsiz ihracat işlemlerinde E-Fatura kullanımı ile ilgili açıklama yazısı ve E-Fatura uygulaması entegrasyon kılavuzunun güncel hali aşağıdaki linktedir.

http://www.efatura.gov.tr/duyurular.html

21—-8523.49.10.00.00 ve 8523.49.20.00.00 GTİP lerde yer alan, üzerinde yazılım yüklü mesnetlerin ithalatında %6,7 ÖTV tahsil edilmesi gerektiği ile ilgili yazı linktedir.

 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3505

 

22—-Dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen eşyalardan elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin ithalatında kayıt belgesi alınması gerektiği ile ilgili açıklama yazısı linktedir.

 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3510

23—-Avrupa Birliği nin 2018 yılı gümrük tarifesini ve üçüncü ülkelerden yapılacak ithalatlarda 01.Ocak.2018 tarihinden itibaren uygulanacak gümrük vergisi oranlarını içeren 2658/87 sayılı Konsey Kararına ilişkin düzenleme Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanmıştır.

Gümrük Birliği hükümleri gereğince, sanayi ürünleri için üçüncü ülkelerden yapılan ithalatlarda Türkiye Avrupa Birliği ile aynı gümrük vergisi oranlarını uygulamaktadır. Dolayısıyla, Konsey Kararı ile yayımlanan gümrük vergisi oranlarının sanayi ürünleri için Türkiye tarafından da 01.Ocak.2018 den itibaren aynen uygulanması beklenmektedir.

Vergi oranlarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.282.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2017:282:TOC

24—-Tarife sınıflandırma kararları aşağıdaki aşağıdaki linktedir.

http://www.lojiblog.com/lojimevzuat/

4