Belgesiz İhracat Kredilerine Vergi, Resim ve Harç İstisnası!

Belgesiz İhracat Kredilerine Vergi, Resim ve Harç İstisnası!

Bakanlar Kurulunun “Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararı” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kredilerin ihracat taahhütleri, krediyi kullanan firmaya ya da grup firmalarınca yapılan ihracatla kapatılabilecek. İlgili Resmi Gazete metninin tamamına erişmek için tıklayınız.

Rusya ve Irak’a yönelik ihracatın finansmanı amacıyla Türk Eximbank kaynaklı sevk öncesi belgesiz ihracat kredileri ile bankaların diğer nakdi ihracat kredilerinden kredi riski açık olanlar, Türk Eximbank nezdinde açılacak yeni bir belgesiz ihracat kredisiyle yeniden yapılandırılarak, devralınabilecek.

Rusya ve Irak’a yönelik ihracatın finansmanı amacıyla Türk Eximbank kaynaklı sevk öncesi belgesiz ihracat kredileri ile diğer nakdi ihracat kredilerinden kredi riski açık olanlar, Türk Eximbank nezdinde açılacak yeni bir belgesiz ihracat kredisiyle yeniden yapılandırılarak devralınabilecek. Söz konusu kredilerin devri ve belgesiz ihracat kredisiyle ilgili yapılan iş ve işlemler vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılacak.

Vergi ve Cezaları

Bu arada, vergi ve vergi cezaları, gecikme faizleri ve zamlarını, gümrük vergileri, trafik, askerlik, nüfus, seçim, karayolu geçiş ücreti RTÜK idari para cezalarım, YURT-KUR öğrenim ve katkı kredisi alacaklarını, SGK ve belediyelerin alacaklarını yeniden yapılandırılan ve varlık barışını kapsayan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenlemeden yararlanmak isteyen borçlular, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile il özel idarelerine bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksidini, kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan; SGK’ya bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksidini ise dördüncü aydan başlamak üzere 2’şer aylık dönemler halinde 18 taksitte ödeyebilecek. Taksitle ödenmek istenmesi halinde, borçluların başvuru sırasında 6,9,12 veya 18 taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri gerekecek.

 

1