E-Fatura Uygulaması Uzatıldı!

E-Fatura Uygulaması Uzatıldı!

İhracatta e-fatura uygulama zorunluluğu 01.07.2017 tarihine uzatıldı.

15 Aralık 2016 tarihli ve 29919 sayılı 475 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Söz konusu Tebliğ ile 20/6/2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)’nin 3. İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması başlıklı bölümü değiştirildi.

Buna göre, e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler, mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında düzenledikleri faturaları 1/7/2017 tarihinden itibaren e-Fatura olarak düzenleyecek.

İlgili mevzuat haberinin detayları için tıklayınız.

 

 

2