Menşe İspat ve A.TR Dolaşım Belgeleri Elektronik Ortama Kaydedilecek

Menşe İspat ve A.TR Dolaşım Belgeleri Elektronik Ortama Kaydedilecek

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, menşe ispat belgeleri ve A.TR dolaşım belgelerinin elektronik ortama kaydedilmesine dair tebliği Resmi Gazete’de yayınladı.

Türkiye ve Avrupa Birliği’nde serbest dolaşımda bulunan sanayi ve işlenmiş tarım ürünlerinin, Gümrük Birliği rejiminden yararlanabilmesi için uygun olarak düzenlenip, vize edilen belgelerin elektronik ortamda kaydedilmesi ve sorgulanması için gerekli düzenlemeler tamamlandı. Bu doğrultuda; menşe ispat belgeleri ve A.TR dolaşım belgelerinin, ilgili Gümrük Beyannamesi ekinde Gümrük Müdürlüğüne ibraz edileceği durumlarda, beyannamenin ihracatçı tarafından Merkezi Bilge Sisteminde tescili sırasında bu belgelere ait bilgiler sisteme kaydedilecek.

1