Lojistikte Lokal Masrafların Yönetimi

Lojistikte Lokal Masrafların Yönetimi

Kubilay YILDIRIM - Genel Müdür Yardımcısı ASSET GRUP

 

Merhaba değerli LojiBlog okurları;

Lokal masraflar uluslararası deniz taşımacılığında çok önemli bir yere sahiptir. Özellikle günümüz koşullarında lokal masrafların, Uzakdoğu ithalat deniz FCL(*) navlun rakamlarının çok üzerinde olduğu düşünüldüğünde önemi daha da anlaşılmaktadır.

 

Lokal masraf kalemleri nelerdir?

Denizyolu taşımacılığında başlıca lokal masraflar bir çok kalemden oluşmaktadır. Bunları sayarsak;

 

  • Yükleme ücreti
  • Tahliye ücreti
  • Terminal ücreti
  • Geçici kabul ücreti (**)
  • Konşimento
  • Ordino ücreti

Zaman zaman bazı acenteler gelir üretmek amacıyla yeni isimler altında lokal masraflar üretmektedirler.

 

Lokal masraflarda teslim şeklinin önemi nedir?

Lokal masrafları etkileyen en büyük unsurların başında teslim şekli gelmektedir. İthalat yüklemelerinde teslim şekli CIF(***) veya CFR(***) bazında yapıldığında navlun ve varış limanı lokal masrafları, yurt dışında yüklemeyi yapan acente tarafından belirlenmektedir. Yurt içindeki ithalatçı firma, sadece varış limanındaki lokal masrafları ödediğinden çok daha avantajlı olduğunu düşünmektedir. Hâlbuki durum tam tersidir.

Yurt dışı acentenin belirleyeceği yüksek lokal masraflarda, ithalatçı açısından kontrol kendisinde olmadığı için müdahale edemez.  FOB (***) yüklemlerde ise lokal masraflar yurtiçindeki acente tarafından belirlendiği için kontrol ithalatçı firmadadır.

İhracat yüklemelerinde ise lokal masraflarda çok farklılık bulunmamaktadır.

 

Yükün komple veya parsiyel olmasının lokal masraflar açısından farkı var mıdır?

Denizyolu ithalat FCL taşımacılıkta yükü taşıyan geminin hangi limana varış yapacağı da önemlidir. Çünkü her limanın uyguladığı lokal masraflar farklılık göstermektedir. Örneğin; İstanbul Ambarlı Limanı’nda 3 farklı işletme olduğu için 3 farklı tarife mevcuttur.

Denizyolu ithalat LCL (****) taşımacılıkta da teslim şekli önem arz etmektedir.  Örnek olması açısından günümüz koşullarında 1 m3 yük için FOB yüklerde 50 USD toplam maliyet oluşurken, CIF yüklerde bu maliyet 500 USD seviyelerine çıkmaktadır.

 

Demuraj (*****) maliyetini azaltmanın yolu var mıdır ?

Diğer önemli masraf kalemi de demuraj ücretidir. FOB yüklemelerde hem free time (*****) hem de demuraj tarifesi uygun olmakla birlikte, 20-30 günlük demuraj maliyetlerinde pazarlık da söz konusu olabilmektedir. CIF yüklerde ise hem free time süresi sınırlıdır hem de demuraj tarifesi yüksektir.

Gerek gümrük süreçleri gerekse firma depolarındaki uygunluklar gibi herhangi bir nedenden dolayı free time süresi içerisinde getirilen eşyayı deponuza getiremiyorsanız, Ardiye (******) ücretinin yanında ayrıca demuraj ücreti ödememek için konteyner içindeki eşyayı uygun bir antrepoya boşaltıp konteyneri free time süresi içinde ilgili acenteye geri vere bilirsiniz. Böylelikle demuraj maliyetini azaltmış olursunuz.

Ardiye ve demuraj süreleri gemi limana yanaştığı gün başlamaktadır. Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde de süre işlemektedir. Ardiye sürelerinde çok büyük hacimli firmaların özel anlaşmaları haricinde free time bulunmamaktadır.

İthalatta uygun teslim şekliyle lokal masraflarınızı minimize edip, maliyetlerinizi düşürebilirsiniz.

 

Karayolunda dikkat edilmesi gereken lokal masraflar nelerdir ?

Karayolu taşımacılığında bekleme ve ardiye ücretlerine dikkat edilmesi gerekmektedir.

İhracat komple taşımalarda aracı talep etmeden önce mutlaka yükleme şartlarının ve gümrükleme süreçlerinin kontrol edilmesi gerekmektedir. Araç yükleme yerine vardıktan sonra 48 saat içerisinde yüklenip gümrükten çıkışı yapılamaz ise geçen her gün için bekleme ücreti oluşmaktadır.

İthalat komple taşımalarda ise gümrük tescilinden 48 saat sonra ardiye süresi başlamaktadır.

İthalat parsiyel taşımalarda ardiye maliyeti önem arz etmektedir. Her karayolu taşıma firmasının anlaşmalı olduğu antrepolar vardır. Bu anlaşmalı antrepolar firmaya göre farklı ardiye tarifeleri sunabilmektedir. Parsiyel karayolu taşımacılığında sadece navlun fiyatı baz alınarak maliyet karşılaştırması yapılması hatalı olacaktır. Mutlaka ilgili firmanın eşyayı indireceği antreponun ardiye tarifesinin öğrenilip maliyet karşılaştırılmasına dahil edilmesi gerekmektedir. Bazı nakliye firmaları çok uygun parsiyel navlun fiyatı verip piyasaya göre çok yüksek ardiye ücretlerini müşterilerine yansıtabilmektedirler.

Nakliye firmasına göre farklılıklar olsa da ortalama 1.000 KG ve üzeri parsiyel yüklerde talebe binaen  daha uygun tarifesi olan bir antrepoya eşyaları indirtme imkânı bulunmaktadır.

 

Havayolunda dikkat edilmesi gereken lokal masraflar nelerdir ?

Havayolu taşımacılığında ardiye ve ordino ücretlerine dikkat edilmesi gerekmektedir.

Her havayolu firmasının anlaşmalı olduğu antrepolar mevcuttur. İlgili havayolu hangi antrepo ile anlaşmalı ise inen uçaktaki tüm yükler o antrepoya taşınmaktadır. İnen havalimanı ve havalimanındaki antrepolara göre farklı ardiye tarifeleri mevcuttur.

Uçak alana iniş yaptıktan sonra ardiye süresi başlamaktadır. Havaalanı ardiyelerinde free time bulunmamaktadır. Bazı acentelerde mesai sonrası yapılacak gümrük işlemlerinde günlük ardiye haricinde saat bazlı farklı baremlerde ek ardiye ücreti mevcuttur.

Ordino ücretinde acenteler bazında çok küçük fiyat farklıları oluşmaktadır.

 

Açıklamalar:

(*) İngilizcesi Full Container Load olan komple konteyner taşımacılığının kısaltmasıdır.

(**) Denizyolu ithalat FCL işleminde konteyner geldiği liman dışında; firmanın kendi deposu gibi farklı bir yerde boşaltma işlemi yapılırsa ilgili acentenin talep ettiği ücrettir.

(***) Dış ticarette kullanılan teslim şekilleri – INCOTERMS – http://lojiblog.com/1-incoterms-teslim-sekilleri/

(****) İngilizcesi Less than Container Load olan bir konteyneri dolduramayacak parsiyel yük taşımacılığının kısaltmasıdır.

(*****) Denizyolu FCL işleminde konteynerin boşaltılıp acentenin konteyner deposuna geri gelmesi için ilgili acenteyle anlaşılan süreye Free Time bu sürenin aşılması durumunda oluşacak günlük bedele de Demuraj denilmektedir.

(******) Konteynerin/Eşyanın gümrüklü sahada açık veya kapalı depoda kapladığı alanın gün/saat bazlı ücretidir.

 

 

9