Nisan Ayı Dış Ticaret Verileri Açıklandı

Nisan Ayı Dış Ticaret Verileri Açıklandı

2016 yılı Nisan ayı ihracatı 11 milyar 990 milyon dolar, ithalat ise 16 milyar 206 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Nisan ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre % 9,88 oranında, ithalat ise % 11,62 oranında azalmıştır.

2016 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre;

  • İhracat, % 9,88 azalarak 11 milyar 990 milyon dolar,
  • İthalat, % 11,62 azalarak 16 milyar 206 milyon dolar,
  • Dış ticaret hacmi, % 10,89 azalarak 28 milyar 196 milyon dolar,
  • Dış ticaret açığı, % 16,21 azalarak 4 milyar 216 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Nisan ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı % 74,0 olmuştur. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2015 yılı Nisan ayında % 72,6 iken, 2016 yılı Nisan ayında % 74,0 olarak gerçekleşmiştir.

tablo 1

tablo 2

Son 12 aylık dönemde,

  • İhracat bir önceki yılın aynı dönemine göre % 9,2 oranında azalış ile 140 milyar 190 milyon dolar olarak gerçekleşmiş iken, ithalat % 15,0 oranındaki azalış ile 199 milyar 513 milyon dolar olmuştur.
  • Dış ticaret hacmi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre % 12,7 oranında azalarak 339 milyar 703 milyon dolar, dış ticaret açığı % 26,2 oranında azalarak 59 milyar 323 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %70,3 olmuştur.

En fazla ihracat “Hammadde (Ara mallar)” grubundan yapılmıştır.

2016 yılı Nisan ayında Geniş Ekonomik Grupların sınıflamasına göre ihracat incelendiğinde; en çok ihracat “Hammadde (Ara mallar)” (5 milyar 455 milyon dolar) grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla “Tüketim malları” (4 milyar 976 milyon dolar) ve “Yatırım (Sermaye) malları” (1 milyar 482 milyon dolar) grupları takip etmiştir.

tablo 3

En fazla ithalat “Hammadde (Ara mallar)” grubundan yapılmıştır.

2016 yılı Nisan ayında Geniş Ekonomik Grupların sınıflamasına göre ithalat incelendiğinde; en çok ithalat “Hammadde (Ara mallar)” (10 milyar 801 milyon dolar) grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla “Yatırım (Sermaye) malları” (3 milyar 23 milyon dolar) ve “Tüketim malları” (2 milyar 351 milyon dolar) grupları takip etmiştir.

tablo 4

En fazla ihracat yapılan fasıl “Motorlu kara taşıtları” olmuştur.

2016 yılı Nisan ayında en çok ihraç edilen “Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları” faslını (1 milyar 639 milyon dolar), “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar parçaları” (1 milyar 175 milyon dolar) ve “Örme giyim eşyası ve aksesuarları” (789 milyon dolar) ihracatı takip etmiştir.

Fasıllar düzeyinde en büyük 5 ihracat kalemi;

tablo 5

En fazla ithalat yapılan fasıl “Kazan, makine ve cihazlar” olmuştur.

2016 yılı Nisan ayında en çok ithal edilen “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve parçaları” faslını (2 milyar 312 milyon dolar), “Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahsalları, mineral mumlar” (2 milyar 32 milyon dolar) ve “Motorlu kara taşıtları, traktör, bisiklet, motosiklet ve diğer kara taşıtları” (1 milyar 554 milyon dolar) ithalatı takip etmiştir.

Fasıllar düzeyinde en büyük 5 ithalat kalemi;

tablo 6

En fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, İngiltere ve İtalya olmuştur.

2016 yılı Nisan ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya (1 milyar 197 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (837 milyon dolar) ve İtalya (630 milyon dolar) izlemektedir.

En fazla ihracat yapılan ülkeler;

tablo 7

tablo 8

En fazla ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Çin, Almanya ve Rusya olmuştur.

2016 yılı Nisan ayında en fazla ithalat yapılan ülke Çin Halk Cumhuriyeti (1 milyar 831 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 815 milyon dolar) ve Rusya Federasyonu (1 milyar 153 milyon dolar) izlemektedir.

En fazla ithalat yapılan ülkeler;

tablo 9

tablo 10

2016 yılı Nisan ayında dış ticarette en çok kullanılan taşıma şekli deniz yolu taşımacılığı olmuştur.

2016 yılı Nisan ayında gerçekleştirilen ihracatın taşıma şekillerine bakıldığında en çok ihracat “Deniz Yolu” (6 milyar 722 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla “Kara Yolu” (3 milyar 951 milyon dolar) ve “Hava Yolu” ulaşımı (1 milyar 186 milyon dolar) izlemektedir.

tablo 11

2016 yılı Nisan ayında gerçekleştirilen ithalatın taşıma şekillerine bakıldığında ise, en çok ithalat “Deniz Yolu” (10 milyar 493 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla “Kara Yolu” (2 milyar 954 milyon dolar) ve “Hava Yolu” ulaşımı (1 milyar 705 milyon dolar) izlemektedir.

tablo 12

2016 yılı Nisan ayında ihracatta tercih edilen ödeme şekillerine bakıldığında; en çok ihracat “Mal Mukabili Ödeme” (7 milyar 948 milyon dolar) ile yapılırken, bu ödeme şeklini “Vesaik Mukabili Ödeme” (1 milyar 756 milyon dolar) ve “Peşin Ödeme” (1 milyar 278 milyon dolar) takip etmiştir.

tablo 13

2016 yılı Nisan ayında ithalatta tercih edilen ödeme şekillerine bakıldığında; en çok ithalat “Peşin Ödeme” (6 milyar 998 milyon dolar) ile yapılırken, bu ödeme şeklini “Mal Mukabili Ödeme” (5 milyar 987 milyon dolar) ve “Akreditif” (893 milyon dolar) takip etmektedir.

tablo 14

2016 yılı Nisan ayında 6,4 Milyar TL vergi Gümrük İdarelerince tahsil edildi.

Gümrük İdareleri tarafından 2016 yılı Mart ayında 7 milyar 266 milyon TL, 2016 yılı Nisan ayında 6 milyar 448 milyon TL vergi tahsil edilmiştir. 2016 yılı Nisan ayında Gümrük İdarelerince tahsil edilen vergiler bir önceki aya göre % 11,26 azalış göstermiştir. 2016 yılı Ocak-Mart döneminde ülkemiz vergi gelirleri toplamı 108 milyar 543 milyon TL’dir. Aynı dönemde Gümrük İdarelerince tahsil edilen vergiler 20 milyar 19 milyon TL olup, toplam vergi gelirleri içerisindeki payı %18,44 olarak gerçekleşmiştir.

 ŞİRKET VERİLERİ

tablo 15

2016 yılı Nisan ayında 4.656 Limited Şirket, 3.776 Ticari İşletme, 1.949 Şube, 1.159 Anonim Şirket, 85 Kooperatif ve 1 adet Kollektif Şirket kurulmuştur.

tablo 16

2016 yılı Nisan ayında 2.879 tek kişilik Limited Şirket ve 636 tek kişilik Anonim Şirket kurulmuştur.

tablo 17

ESNAF VE SANATKÂR VERİLERİ

tablo 18

Türkiye genelinde toplam 1.641.065 esnaf ve sanatkâr bulunmaktadır. Bu esnaf ve sanatkârların işletmekte olduğu toplam işyeri sayısı 1.766.500’ dür.

tablo 19

2016 yılı Nisan ayında Türkiye genelinde toplam 20.523 tane esnaf ve sanatkâr işletmesi kurulmuş, 7.695 esnaf ve sanatkâr işletmesi ise kapanmıştır. 2016 yılı Nisan ayı tescil ve terkin istatistikleri, geçen yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında; kurulan esnaf ve sanatkâr işletme sayısı %11,31 artmış, kapanan esnaf ve sanatkâr işletme sayısı ise %4,75 azalmıştır.

tablo 20

2016 yılı Nisan ayında sayısı en fazla artan meslekler (tescil-terkin farkına göre) ve geçmiş dönemle kıyaslaması yukarıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre en fazla artış gösteren meslek Bakkallık, Bayilik, Büfecilik mesleğidir.

tablo 21

2016 yılı Nisan ayında sayısı en çok azalan meslekler (tescil-terkin farkına göre) ve geçmiş dönemle kıyaslaması yukarıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre Nisan 2016’da en fazla azalış gösteren meslek Şoförlük’tür.

1