Ticareti kolaylaştıracak önemli adım!

Ticareti kolaylaştıracak önemli adım!

Dünya Ticaret Örgütü’nün, ilk önemli ticari reformu olma özelliği taşıyan “Ticaretin Kolaylaştırılmasına İlişkin Anlaşma” 3 ay içerisinde TBMM’nin onayına sunulacak.
Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanan 2016 Eylem Planı’ndan alınan bilgilere göre, Ekonomi Bakanlığı tarafından 21 Aralık – 21 Mart tarihlerinde ülke pazarlarında karşılaşılan gümrük işlemleri ve bunların ortaya çıkardığı maliyetlerin en aza indirilmesini amaçlayan Ticaretin Kolaylaştırılmasına İlişkin Anlaşma, TBMM’nin onayı için sunulacak.
Türkiye’nin taraf olduğu DTÖ anlaşmasının onaylanarak iç hukukun bir parçası haline getirilmesiyle, ticaret prosedürlerinin basite indirgenmesi ile birlikte başta gümrük işlemleri olmak üzere bilgi teknolojileri ve otomasyonun uygulanması yoluyla dış ticaret ve lojistik altyapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor.
DTÖ’nün söz konusu anlaşmayla dünya ticaretindeki sınırlamaların kaldırılması, özellikle bürokrasinin kademeli olarak küçültülmesi, sanayi ülkelerinin başka ülkeler için uyguladığı ithalat gümrüklerinin ve kendi ürünlerine uyguladığı tarım sübvansiyonlarının da azaltılması amaçlanıyor.
Endonezya’nın Bali adasında 3-6 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirilen DTÖ 9. Bakanlar Konferansı sonunda müzakereleri tamamlanan, Doha Kalkınma gündemini oluşturan parçalardan biri olan ve gümrük dünyasını doğrudan ilgilendiren söz konusu anlaşma, DTÖ üyelerinin üçte ikisinin çoğunluğunun onay işlemlerini tamamlaması sonucunda yürürlüğe girecek. Anlaşmayı, şu ana kadar 51 ülke imzalarken, 2016 yılının ilk yarısına kadar imza koyan ülke sayısının 107’yi bulması hedefleniyor. OECD’nin çalışmalarına göre ticareti kolaylaştırma önlemlerinin uygulanması ile ticaret maliyetlerinin yüzde 17’ye kadar düşürülmesi bekleniyor. Ticaret maliyetlerindeki her yüzde 1’lik iyileşmenin dünya ekonomisine 40 milyar dolardan fazla katkı sağlaması öngörülüyor.
Anlaşmanın uygulanmasıyla 18 milyonu gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere, 21 milyon yeni iş sağlanacağı, dünya toplam GSYH’sinde 1 trilyon dolara varan katkıda bulunulacağı tahmin ediliyor.

0