YENİLENEN FUAR DESTEK LİSTESİ İHRACATI UÇURACAK

YENİLENEN FUAR DESTEK LİSTESİ İHRACATI UÇURACAK

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri aylık dergisi ”HEDEF”’in haberine göre;

Yeni yıl ile birlikte Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nün desteklediği fuar listesi yenilendi. İhracatçı Milli Katılım, Bireysel Katılım ve Prestijli Fuarlar başlıkları altında olmak üzere birçok fuara katılabilecek. Uluslararası ticarette büyük önemi olan fuarlara katılım, sektörel bazda ülke ihracatının artışında büyük rol oynuyor. Fuarlara katılım büyük maliyetler olarak firma temsilcilerinin karşısına çıksa da Ekonomi Bakanlığı tarafından sağlanan yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda sağlanan destekler ile maliyet yükü hafifliyor. Prestijli fuarlar, hedef ülkeler, yurtdışı fuarlar ve bireysel katılımlı olmak üzere birçok başlık altında destek veren Bakanlık, aynı zamanda yurt içinde düzenlenen sektörel nitelikli uluslararası fuarlara da destek sağlıyor.

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, mal ticaretine ilişkin uluslararası fuarlara firmaların katılımları ve organizatörlerin tanıtım harcamalarını, “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 sayılı Tebliğ” kapsamında destekliyor. Bu çerçevede, Ekonomi Bakanlığınca belirlenip ilan edilen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara firmaların bireysel katılımı, bunun yanı sıra, yetkilendirilen organizatörlerce düzenlenen fuarlara milli katılım ve sektöründe önde gelen prestijli fuarlara katılım belirli kalemlerde ve değişen tutarlarda destekleniyor.

Yüzde 75’e varan destek oranları

Katılımcıya fuar bazında ödenecek destek tutan, yurtdışı fuarın genel nitelikli uluslararası fuara Milli Katılım veya Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde 10 bin doları geçemiyor. Sektörel nitelikli uluslararası fuara Milli Katılım, Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise bu rakam 15 bin doları geçemiyor. Halı, doğal taş, seramik, mobilya, otomotiv yan sanayi, elektronik, beyaz eşya, endüstriyel mutfak eşyaları ve mücevherat sektöründeki ürünleri sergileyen katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının ise 6 bin doları geçmemek üzere yüzde 50’si katılım bedeline ilaveten destekleniyor. İlave nakliye yukarıda belirtilen sınırlamaya tabi olmadan uygulanıyor. Katılımcının Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) olması durumunda, stantta görevlendirilen 50 metrekarelik alana kadar en fazla iki temsilcinin, 50 metrekare üzerinde ise en fazla üç temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile katılım bedeli esas alınarak hesaplanan destek tutarını aşmamak kaydıyla organizatöre ödenen fatura tutarının yüzde 75’i, genel nitelikli fuarlarda 10 bin doları, sektörel nitelikli fuarlarda ise 15 bin doları geçmemek kaydıyla destek kapsamında ödeniyor. Katılımcının teknik tekstil, gen mühendisliği, biyoteknoloji, uzay ve havacılık teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, nano teknoloji, yenilenebilir enerji, donanım, bilişim ve elektronik sektöründeki ürünleri sergilemesi durumunda stantta görevlendirilen 50 metrekarelik alana kadar en fazla iki temsilcinin, 50 metrekarelik alan üzerinde ise en fazla üç temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile katılım bedeli esas alınarak hesaplanan destek tutarını aşmamak kaydıyla organizatöre ödenen fatura tutarının yüzde 75’i, genel nitelikli fuarlarda 10 bin doları, sektörel nitelikli fuarlarda 15 bin doları geçmemek kaydıyla destek kapsamında katılımcıya ödeniyor.

Defile, reklam panoları, seminer…

Üretici/imalatçı organizasyonlarının katılacağı yurtdışı fuar organizasyonlarında ise stantta görevlendirilen 50 metre karelik alana kadar en fazla iki temsilcinin, 50 metrekare alan üzerinde ise en fazla üç temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile katılım bedeli esas alınarak hesaplanan destek tutarını aşmamak kaydıyla organizatöre ödenen fatura tutarının yüzde 75’i  genel nitelikli fuarlarda 10 bin doları, sektörel nitelikli fuarlarda 15 bin doları geçmemek kaydıyla ödeniyor. Yine fuar kapsamında defileler, seminer, basın toplantısı, reklam panoları gibi harcamalar dil destek kapsamında değerlendiriliyor. Yurtdışı fuar organizasyonlarında, Bakanlıkça görevlendirilen organizatör tarafından yapılan, birinci fıkra kapsamındaki tanıtım faaliyetlerine yönelik harcamalar, katılımcılara kiralanan metrekare cinsinden toplam fuar alanının katılım bedeli ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarın yüzde 25’ini geçmemek üzere; yurtdışı fuarın genel nitelikli olması halinde 80 bin dolarına kadar, sektörel nitelikli olması halinde ise 120 bin dolarına kadar yüzde 75 oranında destekten yararlanması sağlanıyor.

Yüzde 25’lik üst limit yok

Yurtdışı fuar organizasyonlarında 60’ın üzerinde katılımcı olması halinde yüzde 25’lik üst limit aranmıyor.  Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları ve sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara Milli Katılımlarda, Bakanlığa sunulacak tanıtım projesine verilecek ön uygunluğa istinaden, yurtdışı fuar organizasyonunun, fuar konusu sektörlerin, Türk ihraç ürünlerinin veya katılımcıların tanıtımına yönelik gerçekleştirilecek gösteri/etkinlik/trend alanı harcamaları için 120 bin dolar destek miktarına ilaveten; proje kapsamında yapılacak harcamaların yüzde 75’ini geçmemek üzere 80 bin dolarına kadar ödeme yapılıyor.

 

0