6 Madde ile Türkiye – İtalya Ticari İlişkileri

6 Madde ile Türkiye – İtalya Ticari İlişkileri

1. İtalya, bilindiği üzere Avrupa’nın güneyinde Akdeniz’e uzanan çizme şeklindeki bir yarım adanın üzerinde kurulu olan bir devlettir. Akdeniz’in en büyük iki adası Sicilya ve Sardinya ülke topraklarına dahildir. Kuzeyde Alpler bölgesinde Fransa, İsviçre, Avusturya ve Slovenya’yla kara sınırı vardır.

4

 

2. Türkiye ile İtalya ilişkileri, Akdeniz Havzası’nda ortak çıkarlar ve değerleri paylaşan iki bölgesel güç sıfatıyla stratejik ortaklık boyutu taşımaktadır.

1 (7)
3. Türkiye’nin 2015 yılı itibariyle İtalya’ya ihracatı 6,8 milyar dolardır. İthalatımız ise 10,7 milyar dolardır.

2
4. AB’nin kurucu üyeleri arasında bulunan İtalya, ülkemizin AB üyelik sürecini güçlü ve görünür şekilde destekleyen ülkelerin başında gelmektedir.

3
5. 2015 yılı ikili dış ticaret hacmimiz küresel ekonomik sorunların da etkisiyle 2014 yılı rakamlarına göre % 13,9 oranında azalarak 16,7 milyon ABD Doları civarında gerçekleşmiştir.

shutterstock_92161894
6. Türkiye’nin İtalya’ya ihracatında en önemli ürün grubu toplam ihracatın % 22’sini oluşturan otomotiv sanayi ürünleridir. Dokumacılık ürünleri de toplam ihracatın %13’ünü oluşturmakta olup bir diğer önemli ihraç ürün grubu da yaklaşık % 10 pay ile gıda maddeleridir.

asset_italya

0