Antrepodaki Ürünlere Giriş Belgesi Koşulu

Antrepodaki Ürünlere Giriş Belgesi Koşulu

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanan, Serbest Bölgelere veya Gümrük Antrepolarına Giriş İçin veya Gemi Kumanyacılığı için Gönderilen Ürünlerin Veteriner Kontrollerine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliği; serbest bölgelere, gümrük antrepolarına giriş için veya gemi kumanyacılığı için gönderilen, ulusal gereklilikleri karşılamayan ürünlerin sevkiyatlarına eşlik etmesi gereken belgeleri, sevkiyatların nakliyesine, antrepolara ve veteriner kontrollerine ilişkin kuralları kapsıyor.

Buna tebliğ uyarınca, serbest bölgelerdeki antrepolara veya gümrük antrepolarına sevk edilen ya da buralardan sevk edilen, buralarda depolanan ve gümrük gözetimi altmda kabul edilen ulusal gereklilikleri karşılamayan tüm ürünlere veteriner giriş belgesi eşlik edecek. Bir antrepodan sınır ötesi deniz taşımacılığı aracına doğrudan veya özel olarak onaylanmış bir antrepo yoluyla gönderilen uygun olmayan ürünlerin tüm sevkiyatları veteriner sağlık sertifikası eşliğinde yapılacak. Veteriner sınır kontrol noktasının resmi veteriner hekimi, serbest bölgedeki antreponun, gümrük antreposunun veya sınır ötesi deniz taşımacılığı tedarik işletmecisinin ulusal kuralları karşılamayan bu tip ürünün kabulü için onaylı olduğunu kontrol edecek.

2