Aralık Ayı Mevzuat Değişiklikleri

Aralık Ayı Mevzuat Değişiklikleri

1—–İhracatta E-fatura kullanma uygulaması zorunluluğu 01.07.2017 tarihine ertelenmiştir. E-fatura sistemine kayıtlı ihracatçılardan isteyenler 01.01.2017 tarihinden itibaren E-fatura kullanabileceklerdir.

2—–Halılar ve diğer yer kaplamaları, battaniyeler, perdeler, yatak örtüleri vb. mefruşat eşyası, torba, çuval vb. çadırlar, tenteler,6307 tarife pozisyonundaki hazır eşya, şemsiyeler vb. ürünlerin ithalatında genellikle %20 oranında ilave gümrük vergisi uygulaması başlatılmıştır.

AB, EFTA ve aramızda STA olan ülkeler menşeli eşyalar ilave gümrük vergisinden muaftır.

08.12.2016 tarihinden önce bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış ürünlerin 45 gün içerisinde beyannamesinin tescil edilmesi şartıyla ilave gümrük vergisi uygulanmayacaktır. Karara aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

http://www.lojiblog.com/assets/docs/Bazi_Tekstil_Urunlerine_Ilave_Gumruk_Vergisi_Uygulanmasi_Hakkinda_Karar.pdf

3—–Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası soru formu hazırlama rehberi yayınlanmış olup linktedir.

http://risk.gtb.gov.tr/data/574d77871a79f5ee044b85cd/YYS_SF_Rehberi_05.12.2016.pdf

4—–Çin menşeli el aletlerinin veya makinalı aletlerin uçlarında aşağıdaki oranlarda damping vergisi uygulanmaya devam edilecektir.

mensee

5—–Menşe belgelerin kullanım alanları ile ilgili açıklamaların yer aldığı 2016/17 sayılı genelge yayımlanmıştır.

6—–2016 yılı için yeniden değerleme oranının %3.83 olarak belirlenmesi nedeniyle Gümrük Kanununda yer alan oranların değiştirilmesi ile ilgili Gümrük Genel Tebliği-Gümrük İşlemleri-Seri No 143 yayımlanmıştır. Tebliğ 01.01.2017 Tarihinde yürürlüğe girmiş olup 241. Madde cezası 92 TL olarak belirlenmiştir. Ceza itirazsız peşin ödenmesi halinde 69 TL olarak uygulanacaktır.

7—–Bilindiği üzere 2012/3 sayılı genelgeye istinaden “Gümrük Yönetmeliği’nin 180. Maddesi kapsamında yapılan kontrolde, gözetim belgesi olmadığı halde beyan edilen kıymetin ilgili tebliğde belirtilen kıymete ulaşmaması durumunda, yükümlü ek beyanı ile ithal eşyasının kıymetinin ilgili tebliğde belirtilen kıymete ulaşmasını sağlarsa eşyanın serbest dolaşıma girişinde gözetim belgesi aranılmamaktadır.

2012/3 sayılı genelgede değişiklik yapılarak; ”daha önce yukarıda belirtildiği şekilde işlem yapmasına karşın kıymet artırımına karşı dava açtığı tespit edilen yükümlüler, tekrar yukarıda izah edilen uygulamadan faydalanamayacaktır. ”hükmü getirilmiştir.

Bu durumda yükümlüden Gözetim belgesi talep edilecek ve gözetim belgesi olmadan eşyanın girişine izin verilmeyecektir.

8—–Şirket çalışanı yolcuların beraberinde getirdikleri numunelik eşya ve modellerin gümrüğe sunulması gerektiği ve bu eşyaların sözlü beyan formu ile gümrüğe beyan edilmesi gerektiği ile ilgili2016/9 sayılı genelge yayımlanmıştır.

9—–Sınır Ticaretinin uygulanmasına ilişkin İhracat 2016/11 sayılı tebliğ yayımlanmıştır.

10—-2016/3 sayılı ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğ ile 8431.31 tarife alt pozisyonundaki asansör, skipli asansör ve yürüyen merdiven aksamlarına 4$ brüt kg gözetim fiyat uygulaması başlatılmıştır. (Boyu 1m. ve üzeri asansör ışık perdesi veya boy fotoseli için yürürlükte olan brüt kg’da 50$ gözetim fiyat uygulaması devam etmektedir). Uygulama 16.12.2016 tarihinden itibaren 30. günde yürürlüğe girecektir.

11—-Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca Uluslararası Karayolu Taşımacılık Belgesi ile yetkilendirilmiş olunması halinde kara yolu ile de hızlı kargo taşımacılığı yapılabilmesi ve bu eşyaların gümrük işlemleri ile ilgili yetki verilmesi konusunda yapılan düzenleme ile ilgili bir tebliğ yayımlanmıştır.

12—-Çin menşeli 7208, 7211 ve 7225 tarife pozisyonlarında yer alan sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik (kalın levha) ürünlerinin ithalatı ile ilgili damping soruşturması başlatılmıştır.

13—-Çin menşeli 8302 tarife pozisyonunda yer alan, menteşeler, sabit askılıklar, şapka askılıkları ve mobilyalar için donanım tertibat eşyalarında aşağıdaki şekilde damping vergisi uygulanmaya devam edecektir.

gtip

14—-Hazırlanan yeni Gümrük Kanunu taslağı ile ilgili açıklamalar linktedir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=2429

15—-Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilen ürünlerin bandrol ücretlerine ilişkin karar yayınlanmış olup linktedir.

http://www.lojiblog.com/assets/docs/Ticari_Olmayan_Ithalat-2017_Bandrol_Ucretleri.pdf

16—-2017 yılında uygulanacak damga vergilerine ilişkin tebliğ yayınlanmış olup linktedir.(Gümrük beyannameleri 68.60 TL olarak belirlenmiştir.)

http://www.lojiblog.com/assets/docs/Ticari_Olmayan_Ithalat-2017_Bandrol_Ucretleri.pdf

17—-2017 yılında uygulanacak maktu harç oranlarına ilişkin tebliğ yayınlanmış olup linktedir.

http://www.lojiblog.com/assets/docs/2017_Harc_Oranlari.pdf

18—-Türkmenistan menşeli eşyalar için düzenlenen FORM A belgelerinin vergi indiriminde kullanılamayacağı, (Türkmenistan GTS kapsamında değildir) ancak menşe şahadetnamesi olarak kullanılabileceği ile ilgili bir yazı yayınlanmıştır.

19—-Antrepolarda Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin ve Gümrük memurlarının görev tespitlerinin yapıldığı, bölgelerinde yeterli sayıda yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olmadığının tespit edilmesi durumunda ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından YGM eksikliği sebebiyle YGM görevlendirilemeyen antrepolarda memur görevlendirilmesi yapılarak, mevzuat uyarınca yerine getirilmesi gereken işlemlerin memurlarca yürütülebileceğine dair bir genelge yayınlanmıştır.

20—-2016 yılında üretilen 8429.51, 8429.52, 8429.59 tarife pozisyonlarında yer alan kazıyıcı yükleyici, ekskavatör ve yükleyici iş makinalarının ithalatına 28.02.2016 tarihine kadar izin verilmiştir.

21—-2017 yılına ait Ürün Güvenliği ve Denetimlerine İlişkin tebliğler 30.12.2016 tarihli 1.Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmış olup linktedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161230m1.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161230m1.htm

22—-01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren Türk Gümrük Tarife Cetveli 30.12.2016 tarihli 2. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmış olup linktedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161230.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161230.htmak

23—-2017 yılında uygulanacak gümrük vergileri ile ilgili ithalat rejim kararına ek karar ve 2017/1 sayılı ithalat tebliği 31.12.2016 tarihli Resmi gazetede yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170102.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170102.htm

24—-4201 tarife pozisyonundaki saraciye eşyaları (%20)

4203 tarife pozisyonundaki deri hazır giyim eşyası (%30)

6111 tarife pozisyonundaki örme bebek giyim eşyası (%30)

6114 tarife pozisyonundaki örme diğer giyim eşyası (%30)

6115 tarife pozisyonundaki çoraplar ve taytlar (%30-6115.10 %8)

6116 tarife pozisyonundaki eldivenler (%30)

6117 tarife pozisyonundaki şallar eşarplar ve fularlar ve aksesuarlar (%30-6117.80 %18)

6210 tarife pozisyonundaki hazır giyim eşyaları (%30)

6213 tarife pozisyonundaki mendiller (%6)

6214 tarife pozisyonundaki şallar eşarplar ve fularlar (%30)

6216 tarife pozisyonundaki eldivenler (%30)

6217 tarife pozisyonundaki aksesuarlar (%30-6217.90 %4)

6504,6505 ve 6506 pozisyonundaki başlık ve şapkalar (%20)

oranlarında ilave gümrük vergisi uygulaması başlatılmıştır.

AB, EFTA ve aramızda STA olan ülkeler menşeli eşyalar ilave gümrük vergisinden muaftır. (ekli tablonun alt kısmında muaf ülkeler sayılmaktadır.)

31.12.2016 tarihinden önce bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış ürünlerin 45 gün içerisinde beyannamesinin tescil edilmesi şartıyla ilave gümrük vergisi uygulanmayacaktır.

25—-15481 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 45. maddesindeki;” Posta veya hızlı kargo yoluyla gelen, bedeli gönderi başına toplam 75 Avro’yu geçmeyen eşyaya muafiyet tanınır” hükmündeki 75 Avro 30 Avro’ya düşürülmüştür.

26—-İthalatında İRİS denetimi gereken, 2017/12 sayılı tebliğ eki listede GTİP olarak bulunmakla birlikte, ürün tanımı olarak kapsam dışı olanların ithalat işleminde İRİS sistemi üzerinden başvuru yapılmayacak, beyannameye ürünün kapsam dışı olduğu notu düşülecektir. Ürünün Gümrük idaresince ürünün denetime yönlendirilmesi halinde İRİS üzerinden başvuru yapılacaktır.

27—-Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine dahil ülkelerden Hindistan, Vietnam, Bangladeş ve Kamboçya, Dokumaya elverişli maddeler ve bunlardan eşya(sektör 11a) ve hazır giyim eşyaları (sektör 11b) ithalatında hariç sektör olarak tanımlanmıştır. Bu ülkelerden bahsedilen ürünlerin ithalatında FORM A belgesi vergi indirimi sağlamayacaktır.

28—-2016 yılına göre 2017 yılında gümrük tarife cetvelinde yapılan değişikliklere ilişkin tablo ektedir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=2539

 

 

3