Bazı Ürünlerin İthalatında İlave Gümrük Vergisi Uygulanması Hakkında Karar

Bazı Ürünlerin İthalatında İlave Gümrük Vergisi Uygulanması Hakkında Karar

Buhar kazanları, kızgın su kazanları ile bu ürünlerin aksam parça ve yardımcı cihazları, merkezi ısıtma kazanları ile bunların aksam parça ve yardımcı cihazları, akaryakıt brülörleri, asansörler ve bazı aksam parçaları, yürüyen merdivenler ve platformlar,8539.50.00.00.00GTİP de yer lan led ampullerin ithalatında ekli tablodaki oranlarda ilave gümrük vergisi uygulaması başlatılmıştır.

AB, EFTA ve aramızda STA olan ülkeler menşeli eşyalar ilave gümrük vergisinden muaftır.(ekli tablonun alt kısmında muaf ülkeler sayılmaktadır.)

17.08.2017tarihindenönce bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış ürünlerin 45 gün içerisinde beyannamesinin tescil edilmesi veya özet beyanının verilmiş olması şartıyla ilave gümrük vergisi uygulanmayacaktır.

 

İlgili mevzuat detaylarına erişmek için tıklayınız.

4