İhraç Eşyasına Uygulanacak Ardiye Muafiyeti

İhraç Eşyasına Uygulanacak Ardiye Muafiyeti

Devlet Genel Müdürlüğü İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Haydarpaşa Genel Müdürlüğü tarafından ihraç eşyasına uygulanacak ardiye muafiyetine dair duyuru aşağıdadır.

L/2016-4 sayılı Genelge ile 01 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girecek olan TCDD Liman Hizmetleri Tarifesi’nin ilgili hükümleri çerçevesinde konteynere yüklenmek üzere limanımıza gelen ihraç eşyası, liman sahasında konteyner içerisine doldurulduğu takdirde dolum tarihine kadar ardiyeden muaf tutulacaktır.

Bu kapsamda limanımızın İhraç Sahasında yer alan kapalı ambarımıza konulacak ihraç eşyası ile açık sahada konteynere yüklenmek üzere bekleyen ihraç eşyasından konteyner dolumunun yapıldığı tarihe kadar ardiye alınmayacaktır.

İlgili duyuru detaylarına erişmek için tıklayınız. 

 

3