İş Görüşmelerinde Adaylara Yöneltilen 3 Temel Mülakat Sorusu

İş Görüşmelerinde Adaylara Yöneltilen 3 Temel Mülakat Sorusu

İş görüşmelerinde adaylara sorulacak sorular her zaman için önem taşıyan bir konu. Süreç ve iş dalları farklılık gösterse de aynı cevabı arayan üç temel mülakat sorusu var. Temelde “Bu işi yapabilir misiniz?”, “Bu işi sevebilecek misiniz?” ve “Bizim çalışma sistemimize uyum sağlayabilecek misiniz?” sorularından doğan bu üç soru adayların güçlü yönlerini, motivasyonunu ve uygunluğunu ölçmeye hizmet ediyor. İşte bu üç sorudan türetilen diğer mülakat sorularında ise İnsan Kaynakları uzmanları adayları derinlemesine inceleme olanağı yakalıyor.

Bu nedenle iş görüşmesine girecek adayların işverenleri ikna edebilmeleri için en çok bu üç soruya hazırlanmaları gerekiyor.

İşte tüm iş görüşmelerinde adaylara yöneltilen 3 temel mülakat sorusu:

Bu işi yapabilir misiniz?

Güçlü Yönler:

Bu mülakat sorusu adayın güçlü yönlerinin ne olduğunu, bu yönlerin şirket için uygun ve yeterli olup olmadığını anlamaya yardımcı olur. Bu soruyla adayların sadece teknik becerileri değil, liderlik özellikleri ve diğer kişilerden ayrılan güçlü yönleri de öğrenilir. Bu sorudan türetilen diğer sorular da temelde adayın güçlü yönlerini öğrenmek amacıyla sorulur. Bu nedenle iş görüşmesine girecek olan adayların güçlü yönlerinin farkında olması, bu yönlerinin işine olan katkısını bilmesi ve tüm bunları çok iyi şekilde izah edebilmesi önem taşıyor.

Bu işi sevebilecek misiniz?

Motivasyon:

İş görüşmelerinde farklı türlerde de sorulan bu soru adayın motivasyonunu, işe olan istekliliğini görmek amacıyla sorulur. Adayın işle ilgili beklentileri, işinin beğendiği ve beğenmediği yönleri, işle ilgili uzun dönem hedefleri bu sorunun cevabını içerir. Adayların iş başvurunda bulunduğu şirketteki pozisyonu dikkate alarak soruya cevap vermesi, işiyle ilgili hedeflerini ve o işi neden istediğini ve işiyle ilgili sevdiği ve sevmediği yanlarını dile getirirken dikkat etmesi gerekiyor.

Sizinle çalışabilir miyiz?

Uygunluk:

Her işveren çalışanından yüksek verimlilik ile fark yaratacak bir başarı bekler ve bu amaçla istihdam yaratır. Bu soru bir bakıma “Sizi neden işe alalım?” sorusunun temeli olup adayın işe olan uygunluğuna ilişkin cevaplar aranır. Adayın o işe ne katacağı, ne derece verimli çalışacağı, ne tür başarılar elde edeceği öğrenmeye çalışılır. Dolayısıyla bu soruyla karşılaşan adayların o işe olan uygunluklarını doğru bir şekilde ifade etmesi gerekir.

Kaynak: Kariyer.net

2