“İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlandı

“İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlandı

Ekonomi Bakanlığı’nın, “İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”i Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğ, gümrük kıymeti 1080 doların altındaki mopedler ile kıymeti 1800 doların altındaki scooter ithalatta gözetim uygulamasına tabi olacak. Tebliğ kapsamındaki, ithalatında gözetim uygulanacak motosiklet, moped ve scooter’ların fiyat ve silindir hacimleri şöyle sıralandı:

Gümrük kıymeti 1080 doların altındaki mopedler.
 Gümrük kıymeti 1800 doların altındaki scooter’lar.
 Gümrük kıymeti 1260 doların altında ve silindir hacmi 50-80 santimetreküp arasında olan motosikletler.
 Gümrük kıymeti 1800 doların altında ve silindir hacmi 80-125 santimetreküp arasında olan motosikletler.
 Gümrük kıymeti 2 bin 70 doların altında ve silindir hacmi 125-250 santimetreküp arasında olan motosikletler.
Buna göre, söz konusu eşyalar, ancak İthalat Genel Müdürlüğü’nce düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilecek. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranacak. Gözetim

belgesi  taleplerine ilişkin başvurular, İthalat Genel Müdürlüğüne iletilecek. Başvuru ya  da inceleme aşamasında istenen belgelerde başvuru sahibinin beyanının gerçeğe  aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya eksiklik  bulunduğunun tespit edilmesi halinde, gözetim belgesi düzenlenmeyecek. Gözetim  belgelerinin geçerlilik süresi 6 ay olacak, üçüncü kişilere devredilemeyecek.
Tebliğ, 15 Ağustos’tan itibaren yürürlüğe girecek.
0