Kariyer Planlama Rehberi

Kariyer Planlama Rehberi

Kariyer Planlama “Bireylerin; beceri, ilgi ve değerlerini dikkate aldığı, bunlara uygun amaçlar belirlediği ve bu amaçlara ulaşmak için planlama yaptıkları süreç” tir.

Bu süreçte adım adım ilerlenmesi gereken süreçler ise;

Kendini Tanıma

Doğru bir kariyer planı oluşturmak için; kişilik özellikleriniz, değerleriniz, yetenek ve becerileriniz, güçlü ve zayıf yanlarınızla birlikte kendinizi tanımanız, üzerinde en fazla düşünmeniz gereken konulardan biridir. Bu konularda yapılacak sağlıklı bir analiz, kariyer yolundaki ilk adım olarak öne çıkmaktadır.

Vizyon Belirleme

Yaşamımızın sonraki dönemlerinde olmak istediğimiz nokta ve bu noktaya ulaşırken izleyeceğimiz yol, vizyonumuzu belirleyen ilke ve değerlere denk düşmektedir. Bu anlamda vizyon hayata ve kariyer yoluna yön veren bir yol çizmektedir.

Kariyer Hedeflerini Belirleme

Hedefler, bireyin amaçları doğrultusunda kullandığı araçlardır. Kısa veya uzun dönemli olarak saptanabilir ve hedeflere ulaşıldıkça, yenileri belirlenebilir. Bu hedefleri belirlerken istek ve eylemler doğrultusunda karar vermek büyük önem taşır.

Meslekleri ve Sektörleri Araştırma

Günün büyük kısmının iş yerinde geçtiği düşünülürse; seçtiğimiz mesleğin bizi mutlu etmesinin önemi büyüktür. Kariyer planı oluştururken, kişisel özelliklerimizin seçtiğimiz mesleğe uygunluğu son derece önemlidir. Seçtiğimiz mesleğin gereklilikleri, uzmanlaşabileceğimiz ara dalların olup olmadığı, bu ara dallara nasıl geçiş yapabileceğimiz gibi detayları araştırmalıyız.

İş Hayatına Hazırlık

İş olanaklarının araştırılması; piyasadaki iş olanakları, sektörel ihtiyaçları belirleme ve firmaların iş ihtiyaçları konusunda bilgi verici olacaktır.

Özgeçmiş hazırlama; özgeçmişiniz, kendinizi tanıttığınız çok önemli bir araçtır. Özgeçmişinizi doğru hazırlayarak, yetkililerin daha önce hiç görmedikleri bir aday olan sizden etkilenerek iş görüşmesine davet etmelerini sağlamak elinizdedir.

İşe başvurma ve başvuru takibi; Kendinizi ifade ettiğiniz bir ön yazı ile birlikte özgeçmişinizi hazırladınız ve iş başvurusunda bulundunuz. Bir hafta sonra başvurduğunuz firma ve yetkili ile iletişime geçerek, başvurunuzun takibini yapmalısınız.

İş görüşmeleri; görüşülecek işverenlerle mülakat öncesinde sektör ve firma analizi yapılarak hazırlanılması büyük önem taşımaktadır.

İş Yeri Becerilerini Geliştirme

İş  yaşamında başarılı olabilmek için yalnızca üniversite diploması almak yeterli değildir. Aldığınız diploma ve uzmanlık belgeleriniz kadar sahip olduğunuz nitelikler de önemlidir. İşverenlerin aradığı farklı becerileri geliştirerek iş hayatında fark yaratabilirsiniz.

3