Mayıs Ayı Mevzuat Değişiklikleri

Mayıs Ayı Mevzuat Değişiklikleri

1-Hava limanlarında geçici depolama yeri/antrepolara alınan eşya ile ilgili olarak, eşyanın geçici depolama yeri/antrepoya alındığı saatten itibaren;
– İlk 12 saatlik süre içerisinde, ayrıştırma işlemi yapılarak gümrük işlemlerinin tamamlanması halinde, hangi ad altında olursa olsun hiçbir ücret talep edilemeyeceği,
– İlk 12 saatlik süreyi takip eden 12 saatlik süre içerisinde, ithalat işlemlerinin tamamlanarak eşyanın alıcısına teslim edilmesi halinde, en fazla 200- TL ardiye ücreti alınacağı ve bu ücretin dışında yükleme, boşaltma, ordino, terminal, elleçleme, hamaliye, forklift, tartım, devir, muayene, yer hizmeti, aktarma vb. isim altında hiçbir ücret talep edilemeyeceği,
bu hükümlerine uyulmaması halinde, her bir işlem bazında Gümrük Kanununun 241. Maddesinin birinci fıkrası hükümlerinin uygulanacağı ile ilgili bir genelge yayımlanmış olup linktedir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=2872

2- E- Fatura gümrük işlemleri kılavuzunun güncel hali yayımlanmış olup linktedir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=2880

3- Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile yapılabilecek ödemelere ilişkin karar yayımlanmış olup linktedir

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=2884

4-8541.40.90.00.14 GTİP de yer alan güneş panellerinin ithalatında uygulanan gözetim fiyatı 300$ metre kare olarak değiştirilmiştir. (önceden uygulanan gözetim fiyatı 35$ net kg)

5- 7307.19 GTİP de yer alan boru bağlantı parçalarının ithalatında uygulanan anti-damping vergisinin devamı ile ilgili nihai bir gözden geçirme soruşturması açılmıştır.

6- Güney Kore ve Endonezya menşeli 5503.20.00.00.00 GTİP de yer alan polyester elyafın ithalatında uygulanan anti-damping vergisinin devamı ile ilgili nihai bir gözden geçirme soruşturması açılmıştır.

7- Bilindiği üzere 31.12.2016 tarihinden önce yüklemesi yapılarak 14.02.2017 tarihine kadar ithalat beyannamesi tescil edilmiş ya da özet beyanı verilmiş olan ürünlerde 2016 yılı ithalat rejim kararı hükümleri uygulanacağı ve FORM A belgesi ile vergi indirimi sağlanabileceği ile ilgili 2017/9781 sayılı karar yayınlanmıştır.
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğince tereddütleri gidermek amacıyla, 2016 yılında antrepo beyannamesi tescil edilmiş ürünlerin ithalatında FORM A belgesinin kullanılıp kullanılmayacağı konusunda Bakanlığa görüş sorulmuştur. Bakanlıktan alınan cevabi yazıya göre de, 31.12.2016 tarihinden önce yüklemesi yapılarak 14.02.2017 tarihine kadar ithalat beyannamesi tescil edilmiş ya da özet beyanı verilmiş olan ürünlerde 2016 yılı ithalat rejim kararı hükümleri uygulanacak ve FORM A belgesi ile vergi indirimi sağlanabilecektir. İlgili yazı linktedir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=2896

8- Mısır menşeli 7019 GTİP de yer alan cam liflerinden bazı eşyaların ithalatında damping soruşturması başlatılmıştır. İlgili tebliğ linktedir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=2898

9- Çin menşeli 2905.42.00.00.00 GTİP de yer alan pentaeritritol ithalatında 270$ ton olarak uygulanan anti-damping vergisinin aynen devamı ile ilgili tebliğ yayımlanmıştır.

10- İhracatta E-fatura uygulaması ile ilgili soru-cevap şeklinde açıklamalar linktedir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=2900

11- Tek pencere sistemi e-fatura uygulaması gümrük işlemleri kılavuzu yayımlanmış olup linktedir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=2905

12- İhracat ve döviz kazandırıcı faaliyetlerde damga vergisi ve harç istisnası uygulama tebliği linktedir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=2910

13- İhracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve temsiller ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde, vergi, resim ve harç istisnasının uygulama usul ve esaslarının belirlenmesi ve yürütülmesi hakkında açıklamaların yer aldığı 2017/4 sayılı tebliğ linktedir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=2914

14- BİLGE siteminde onay aşaması tamamen kaldırılmış olup,23.05.2017 tarihi itibarıyla tüm gümrük müdürlüklerinde tescil ve onay işlemleri tek elden yürütülecektir. İlgili yazı linktedir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=2918

15- Çin menşeli 8308.30.00.00.00 GTİP de yer alan ”8509.40 tarife pozisyonundaki gıda maddelerini öğütücü/karıştırıcı ev aletlerinde kullanılan uçlarda” uygulanan damping vergisi ”bıçak ve kesici ağızlar” olarak değiştirilmiştir.

16- Serbest Bölgelerde TL İle yapılması gereken işlemler hakkında, Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler
Genel Müdürlüğünün Avrupa Serbest Bölge Müdürlüğüne yazdığı açıklama yazısı linktedir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=2928

17- 7020 sayılı bazı alacaklarının yeniden yapılandırılması ile bazı kanun ve bir kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun 27.05.2017 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

18- 3903.19.00.00.00 GTİP de yer alan polistren ithalatında 1300$ ton gözetim fiyat uygulaması başlatılmıştır. Uygulama 28.05.2017 tarihinden 30 gün sonra yürürlüğe girecektir.

4