Nisan Ayı Mevzuat Değişiklikleri

Nisan Ayı Mevzuat Değişiklikleri

1-Oyuncak Güvenliği Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik aşağıdaki linktedir.

36 aydan küçük çocukların kullanımına mahsus ağza alınan oyuncaklarda kullanılan kimyasallar için özel limit değerler belirlenmiştir.

Linkteki tablonun;

–5. ve 6. satırlarına ilişkin denetimler 24.05.2017 tarihinde,

–7, 8 ve 9. satırlarına ilişkin denetimler 24.11.2017 tarihinde başlayacak olup, diğer denetimler 04.04.2017 tarihinde başlamıştır.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=2789

2-Çin Menşeli 8541.40.90.00.14 GTİP de yer alan solar modül ve panellerde linkteki tablodaki oranlarda damping vergisi uygulaması başlatılmıştır.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=2796

3-Kabak tohumu ve 1212.99.95.00.19 GTİP de yer alan diğer tohumların ithalatında 3.000$/Ton gözetim fiyat uygulaması başlatılmıştır.

4-Çerezlik ayçiçeği ithalatında 1.500$ ton gözetim fiyat uygulaması başlatılmıştır.

5-4011.10—4011.20—4011.70—4011.80—4011.90

GTİP’lerde yer alan otomobil, otobüs, kamyon, tarım ve orman taşıtlarında kullanılan dış lastik ithalatlarında korunma önlemi soruşturması başlatılması ve 200 gün süreyle geçici önlem olarak kilogram başına 0.50$ ek mali yükümlülük uygulanması konusunda Bakanlar Kuruluna öneride bulunulmuştur.

Soruşturma süresi 9 ay olarak öngörülmüş, 6 ay uzatılabileceği belirtilmiştir.

6-4011.10.00.90.12 ve 4011.20.10.00.19 GTİP de yer alan dış lastik ithalatında5$ brüt kg olarak uygulanan gözetim fiyatı 3$ brüt kg olarak revize edilmiştir.

7-4814 tarife pozisyonunda yer alan duvar kâğıtlarının ithalatında uygulanan ek mali yükümlülük ile ilgili tarife kontenjanı açılması ile ilgili bir karar yayımlanmıştır.

8-8482.10 GTİP de yer alan bilyalı rulmanların ithalatında 10$ brüt kg olarak uygulanan gözetim fiyatı 20$ brüt kg olarak revize edilmiştir.

9-Antrepoda devredilen eşyaya 5 iş günü içerisinde gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanım belirleme zorunluluğu konusundaki başlangıç tarihinde, satış faturasının düzenlenme tarihinin esas alınması gerektiği hakkında bir açıklama yazısı yayımlanmıştır.

10-Asya Katılım Bankası A.Ş tarafından verilen teminatların başka bir teminatla değiştirilmesi gerektiği ile ilgili bir yazı yayımlanmıştır.

11-Traş jeli ticari isimli eşya ithalatında, traş köpüğü ve traş kremlerinde olduğu gibi %6.7 oranında değil %20 oranında ÖTV tatbik edilmesi gerektiği ile ilgili bir yazı yayımlanmıştır.

12-Ozon tabakasını incelten gazları içeren ürünlerin ithalatı ile ilgili 07.04.2017 tarihinde yayınlanan yeni yönetmeliğe göre aşağıdaki listelerdeki ürünlerin ithalatında;

MSDS raporu ve

Ek 10 Belgesi

Çevre Genel Müdürlüğüne hitaben üst yazı

İmza Sirküleri

ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğüne Müracaat edilmesi ve izin alınması gerekmektedir.

Kontrol Altına Alınan Maddeleri İçeren Ürünler Listesi

G.T.İ.P. Madde İsmi
3305.30.00.00.00 Saç spreyleri
3307.10.00.90.19 Yalnız traş köpükleri
3307.10.00.90.11 Yalnız traş jelleri
3307.20.00.00.00 Vücut deodorantları ve ter kokusunu önleyici deodorantlar
3307.49.00.00.00 Yalnız sprey şeklinde olanlar
34.05 Yalnız sprey boya ve cilalar
38.08 Yalnız aerosoller (sprey şeklinde olanlar)
3909.50.90.00.00 Diğerleri
3910.00 Yalnız silikon aerosoller (sprey şeklinde olanlar)
84.24.10 Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın)

Kontrol Altına Alınan Maddelerle Çalışan Ürünler Listesi

G.T.İ.P. Madde İsmi
8414.30 Soğutma cihazlarında kullanılan kompresörler
84.15 Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus

tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil) (8701-

87.05 pozisyonlarındaki motorlu araçlara monte edilmiş olsun olmasın)

(8415.90 hariç)

84.18 Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar

(elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima

cihazları hariç) (8418.91.00.00.00; 8418.99 hariç)

 

13-Royalti ödemelerinin gümrük kıymetine dahil edilerek isabet eden KDV nin gümrük idaresine ödenmesi halinde ayrıca 2 nolu KDV beyannamesi ile vergi dairesine bildirilmesine gerek olmadığına dair bir açıklama yazısı yayımlanmıştır.

14-İhracatta navlun desteğine ilişkin kararın Ekonomi Bakanlığınca İhracatçı Birliklerine bildirildiği bilgisine ulaşılmıştır.

Kapsam olarak 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasındaki ihracat taşımaları yer almaktadır.

Navlun giderlerine ilişkin navlun faturasının tarihinden itibaren 6 ay içerisinde dilekçe ekinde ek 1 deki belgelerle birlikte üyesi bulunulan ihracatçı birliğine müracaat edilmesi gerekmektedir.

Açıklama metninin madde 7 ve ek 1 listesinde başvuru için gerekli dokümanlar, ek 7 listesinde destek kapsamına alınmayan GTİP listesi açıklanmıştır.

Konu ile ilgili resmi açıklama yapılmadığından bağlı bulunulan ihracatçı birliğine müracaat edilmesi gerekmektedir.

Açıklama metni linktedir.

http://www.assetgrup.com.tr/ftp_folder/NAVLUN_TASIMA_BILGI_NOTU.pdf

15-Sınai Mülkiyet Kanununun uygulanmasına dair yönetmelik ektedir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=2848

16-9603.21.00.00.00 GTİP de yer alan diş fırçalarının ithalatında artış olduğu gerekçesiyle bir korunma önlemi soruşturması başlatılmıştır.

17-İran Menşeli 7009.91 tarife alt pozisyonunda yer alan çerçevesiz cam aynaların ithalatında uygulanan kotanın devamı ile ilgili bir soruşturma başlatılmıştır.

18-İran Menşeli 3920.20.21.00.19 GTİP de yer alan çift yönlü gerdirilmiş polipropilen ithalatında uygulanan kotanın devamı ile ilgili bir soruşturma başlatılmıştır.

1–İran Menşeli 5503.20.00.00.00 GTİP de yer alan poliester elyaf ithalatında uygulanan ek mali yükümlülüğün devamı ile ilgili bir korunma önlemi soruşturması başlatılmıştır.

20-Dahilde işleme rejimi kapsamında antrepoda olan eşyanın transit beyannamesi veya Tır karnesi ile yurt dışı edilmesinden önce, taahhüdün kapatılması açısından Bilge sistemi üzerinden 3151 rejim kodu ile gerekli işleminin tamamlanması ve antrepo beyannamesinin tutanakla kapatılması gerektiği konusunda bir açıklama yazısı yayımlanmıştır.

21-Antrepoda eşya devrinde yurt dışında ikamet eden yabancı ortaklar için adli sicil kayıtlarının aranmayarak suçları işlemediklerine dair beyanlarına itibar edilmesi gerektiği ile ilgili açıklama yazısı yayımlanmıştır.

22-4814 tarife pozisyonunda yer alan duvar kağıdı ve benzeri duvar kaplamaları ithalatında uygulanan ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak amacıyla tarife kontenjanı açılmıştır.

23-Beyaz eşya ithalatında uygulanan ÖTV ve mobilya ithalatında uygulanan KDV indiriminin süresi 30.09.2017 tarihine kadar uzatılmıştır.

1