Türkiye – İngiltere Ticari İlişkileri

Türkiye – İngiltere Ticari İlişkileri

İngiltere, AB içinde Almanya ve Fransa’dan sonra üçüncü ve dünyada yedinci en büyük ekonomidir. İngiltere ekonomisinde GSYİH’nin yaklaşık üçte ikilik kısmı özel tüketim kaynaklıdır.

İngiltere UNCTAD 2015 Dünya Yatırım Raporu’na göre 2014 yılı itibariyle ülkedeki yabancı yatırımlar stoğu açısından dünyada ikinci, Avrupa’da ise birinci sırada yer almaktadır. İngiltere yabancı yatırımcılar açısından en liberal ortamlardan birine sahiptir.

Bir Avrupa Birliği üyesi olan İngiltere tarafından, AB üyesi olmayan ülkelere karşı Topluluğun Ortak Gümrük Tarifesi uygulanmaktadır.

Türkiye-AB Gümrük Birliği Anlaşması çerçevesinde, Türkiye’ye karşı sanayi ürünlerinde gümrük vergisi uygulanmamakta, işlenmiş tarım ürünlerinde Tarım Payı (miktar üzerinden uygulanan ve Ortak Tarım Politikasından kaynaklanan bir koruma aracıdır) üzerinden ve Gümrük Birliği kapsamında bulunmayan işlenmemiş tarım ürünleri için ise OTP çerçevesinde tespit edilen spesifik vergiler uygulanmaktadır.

20160928_Ingiltere002

İhracat işlemlerinde, ihracata konu eşyaya uygun olarak ATR belgesi’nin düzenlenmesi önem taşımaktadır.

İthal ürünlerde ise AB teknik mevzuatı uygulamaktadır.

Avrupa Birliği ürünlerin serbest dolaşımını uyumlaştırmak amacıyla da CE işaretini kullanmaktadır.

Avrupa Kıtası Ulaşımı Düzenleme Kuruluşu UBAK ve Uluslararası Tır Sözleşmesine taraftır ve Sistemi uygulamaktadır.

Avrupa Birliği standartlarına göre, gıda ürünleri için HACCP (Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizi Sistemi) zorunluluğu bulunmaktadır.

REACH  (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals), kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasını öngören AB düzenlemesini zorunlu olarak uygulanır.

20160928_Ingiltere003

İngiltere; gıda, petrol ve petrol ürünleri, motorlu taşıtlar, petrol dışı hammaddeler, giyim, ayakkabı, elektrikli makineler, elektriksiz makineler, mobilya ve aydınlatma ürünleri gibi ürünlerde net ithalatçı konumundadır.

20160928_Ingiltere005

Diğer taraftan 2015 yılı itibariyle eczacılık ürünleri, optik ve tıbbi cihazlar, kimyasal maddeler, başta viski olmak üzere içecekler, havacılık ve uzay taşıtları aksam ve parçaları, demir çelik, bakır, ham deri, teknik, tekstil sektörlerinde İngiltere net ihracatçı bir ülkedir.

20160928_Ingiltere004

2015 yılında ülkenin ihracatında elektriksiz makineler, mineral yakıtlar, otomobil, elektrikli makineler, ilaç, değerli taşlar, optik ve tıbbi cihazlar önemli yer tutmaktadır.

20160928_Ingiltere006

İngiltere’nin ithalatındaki en büyük değer oluşturan maddeler mineral yakıtlar, elektriksiz makineler, otomotiv ana ve yan sanayi ve eczacılık ürünleridir.

20160928_Ingiltere007

 

 

1