Türkiye – İtalya Ticari İlişkileri

Türkiye – İtalya Ticari İlişkileri

IMF 2014 yılı verilerine göre İtalya dünyanın sekizinci, Avrupa’nın dördüncü büyük ekonomisidir.  Avrupa Birliği’nin kurucu üyesi olan İtalya, aynı zamanda ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, Kanada, Japonya ve Rusya ile birlikte G8 adı verilen sanayileşmiş ülkeler grubuna dahildir.

Tekstil, mobilya ve beyaz eşya gibi önemli sektörlerdeki firmalar, düşük maliyetle üretim yapan Çin firmaları karşısında rekabet edemez duruma gelmektedirler.

İtalya ekonomisinde imalat sektörü çok güçlüdür. Ana sanayiler arasında otomotiv, gemi yapımı, kimyasallar, mobilya, giyim ve tekstil, deri eşya ve ayakkabı, gıda prosesi, seramik ürünler, parçalar ve makineleri sayılabilir. İtalyan sanayisinin en gelişmiş sektörleri arasında mekanik, yapı, kimya ve taşıt araçları sanayi başta gelmektedir. İtalya’nın en önemli gücü diğer sanayileşmiş ülkelere oranla küçük ve orta ölçekli firma sayısının fazlalığıdır.

İtalya’da sadece iki adet serbest ticaret bölgesi bulunmaktadır. Bunlar Venedik Limanı ve Trieste Limanı’dır.

20170105_Italya006

Ticareti Etkileyen Kültürel Faktörler

İtalyanların büyük çoğunluğu iyi İngilizce konuşamamaktadır. Bu nedenle kartvizitlerin bir tarafının Türkçe veya İngilizce diğer tarafının ise İtalyanca olmasına önem verilmektedir.

Başlıca Ülkeler İtibarı ile Dış Ticareti

AB üyesi ülkelerin İtalya’nın ihracatında payı 2001 yılında % 60,5 iken yıllar içerisinde azalarak günümüzde % 50’ler seviyesine düşmüştür.

20170105_Italya004

20170105_Italya005

Dış Ticaret Mevzuatı  

İtalya dış ticaret mevzuatı AB norm ve kuralları uyarınca yürütülür.

İharacatta tek idari belge ve faturaya ilaveten, AB düzenlemelerine, bazı durumlarda İtalyanın iç mevzuatına ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak ihracatın yapılacağı ülkeye ihraç edilecek ürüne göre değişen kontrol ve kayıt belgeleri ile birlikte serbestçe yapılabilmektedir.

Türkiye’ye yapılacak ihracat için A.TR, EFTA ve Doğu Bloku ülkeleri EUR1 AKP ülkeleri için FORM A belgesi ve diğer üçüncü ülkeler için menşe belgesi aranmaktadır.

Serbest ticarete dayalı bir dış ticaret rejiminin bulunduğu İtalya ithalat için herhangi bir izne ya da lisansa gerek yoktur. Ancak bazı ürünler için İtalya’ya giriş yapabilecekleri ihtisas gümrükleri ve limanlar belirlenmiştir
Anti damping ve anti sübvansiyon tedbirleri AB düzeyinde ve AB Komisyon’un içtihatları çerçevesinde uygulanmaktadır.

Vergiler

  • Gümrük Birliği kapsamında gümrük vergileri sıfır uygulanırken, 3. Ülkelere karşı Ortak Gümrük Tarifesi uygulanır.
  • AB Ortak Tarım Politikası çerçevesinde ürüne göre değişen oranlarda ad valorem ve spesifik vergi uygulaması ile  (ürün bazında ton yada kg başına)  referans fiyat uygulaması bulunmaktadır.
  • Bazı tarım ürünleri için (fındık, domates salçası gibi) de vergi sıfır uygulanır.
  • KATMA Değer vergisi genel olarak %21, bazı ürünlerde %4 ve %10 uygulanır,

Ürün Standartları ile İlgili ; AB Teknik mevzuatı dahilinde tüketici sağlığı ve güvenliği, çevrenin korunması uygulamaları, CE, HACCP, REACH ve diğer sertifikasyonlar uygulanır.

20170105_Italya002

20170105_Italya003

Dış Ticaret

İki Ülke Arasındaki Anlaşma ve Protokoller  

Anlaşma Adı İmza Tarihi
Ekonomik, Endüstriyel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması 16.12.1976
Ekonomik, Sanayi ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu VI. Dönem Mutabakat Zaptı 14.12.1989
Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması 27.07.1990
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması 22.03.1995


Tüm bilgiler Ekonomi Bakanlığı web sitesi Ülkeler bölümünden alınmıştır.

4