KDV’de Yeni Düzenleme

KDV’de Yeni Düzenleme

Sektörel dış ticaret şirketleri ile dış ticaret sermaye şirketlerine, dahilde işleme izin belgesi kapsamında üretilen malların Katma Değer Vergisi hesaplanarak teslim edilmesi halinde yüklenen teslim vergisinin iadesinin yapılacağına dair tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e göre; dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerine yapılan ihraç kaydıyla teslimlerden kaynaklanan iade taleplerinde, ihraç kayıtlı teslim nedeniyle hesaplayıp tahsil edilmeyen KDV tutarından, bu ürün için DİİB kapsamında alınan girdiler nedeniyle ödenmeyen KDV tutarının düşülmesine gerek kalmayacak.

2