Kasım Ayı Mevzuat Değişiklikleri

Kasım Ayı Mevzuat Değişiklikleri

Kasım ayına ait önemli gördüğümüz mevzuat değişiklikleri aşağıdadır.

—-1—Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yeni Gümrük Kanunu taslağı hazırlanmıştır. Taslakta yer alan yeni düzenlemeler ile ilgili özet açıklamalar linktedir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=2357

—-2—11.11.2016 tarihli Resmi gazetede yayımlanan 2016/9391 sayılı İthalat Rejim Kararına Ek Karar ile;

Porselenden, çiniden, camdan, alüminyumdan, bakırdan, dökme demirden, kurşun kristalden, ağaçtan, demir çelikten sofra ve mutfak eşyaları, cam eşya, plastikten damacana, şişe, matara, tapalar, tıpalar, kapaklar, kapsüller, çerçeveli ve çerçevesiz aynalar, seramikten heykeller, tıpa, saatler(kol saatleri hariç), kağıt mendil, tuvalet kağıdı, filtre kağıt, masa ve karyola ayaklarına takılan küçük tekerlekler, adi metallerden kasalar, süs eşyası v.b ürünlerde ilave gümrük vergisi uygulaması başlatılmıştır.

Yine aynı günlü Resmi gazetede yayımlanan 2016/9422 sayılı İthalat Rejim Kararına ek karar ile de;

Kırtasiye ve büro malzemeleri (Defterler, kalemler, resim, eğitim ve afiş boyaları, renkleri değiştirici boyalar, eğlence için boyalar, tutkal ve yapıştırıcı, fotoğrafçılıkta kullanılan filmler, kağıt ve kartondan kutu, poşet, ambalaj malzemeleri, zarflar, kartpostallar, makbuzlar, ajandalar, diyagram kağıtları, kağıt hamuru, matbu takvimler, kataloglar, tebeşirler, kaşe, pul damgası, ıstampa, tel zımbalar vb.) ürünlerde de ilave gümrük vergisi uygulaması başlatılmıştır.

AB, EFTA ve aramızda STA olan ülkeler menşeli eşyalara ilave gümrük vergisi uygulanmayacaktır.

11.11.2016 tarihinden önce bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış ürünlerin 45 gün içerisinde ithalat beyannamesinin tescil edilmesi şartıyla ilave gümrük vergisi uygulanmayacaktır.

İlave gümrük vergisi oranları genellikle %25 olarak belirlenmiş olup ilgili kararlara aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161111.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161111.htm

—-3— Gümrük yönetmeliğinde yapılan değişiklikle Onaylanmış Kişi Statü belgesine ilişkin düzenlemeler yapılarak A ve B sınıfı OKS belgelerinin süresi 15.08.2017 tarihine kadar uzatılmıştı. Bu değişiklikler doğrultusunda Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği Seri No 1 de de değişiklikler yapılmış ve Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Daha önceki mavi hat uygulaması ibaresi 15.08.2017 tarihinden itibaren ”beyanın kontrol türüne ilişkin

kolaylaştırmalar” olarak değişecektir.

Yayımlanan tebliğin 19. maddesinde sayılan koşulları taşıyan OKS belgesi sahibi firmalara ait ithalat ve ihracat eşyasının daha az muayeneye tabi tutulacağı hükmü getirilmiştir.

Şu andaki C sınıfı OKS belgesi sahibi firmalar sadece1000 rejim kodlu ihracat işlemlerinde mavi hat uygulamasından faydalanmakta iken sayılan koşulları taşıyanlar 15.08.2017 tarihinden itibaren diğer ihracat işlemlerinde de mavi hat(”beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalar)uygulamasından yararlanabileceklerdir.

15.08.2017 tarihinden önce düzenlenmiş olan ve geçerliliğini koruyan tüm C sınıfı OKS belgeleri 15.08.2017 tarihi itibarıyla belge süresi sonuna kadar geçerli olmak üzere OKS belgesi olarak değiştirilmiştir.

15.08.2017 tarihine kadar süresi uzatılan A ve B sınıfı OKS belgesi sahibi firmaların Götürü teminat yetkisinden faydalanabilmeleri için 15.08.2017 tarihi itibarıyla yeni bir OKS belgesi(Şu andaki ismiyle C sınıfı OKS belgesi) ya da Yetkilendirilmiş Yükümlü Statü Belgesi sahibi olmaları gerekmektedir.

—-4–Bazı Mal Ve Hizmetlere uygulanacak KDV ve ÖTV oranı değişikliği ile ilgili bir karar yayımlanmıştır. Karar  25.11.2016 tarihinden itibaren yürürlüktedir.

Omuz vatkası, astar, apolet, ilikleme tertibatı, her nevi maddeden mamul FERMUARLAR, çıtçıt, düğme, kopça, boncuk vb. eşyalarda KDV oranı %8 olarak belirlenmiştir.

8703 GTİP de yer alan motorlu taşıtlarda uygulanacak ÖTV oranları, motor silindir hacmi ve ÖTV matrahlarına

göre ayrı ayrı oranlarda yeniden belirlenmiştir.

—-5—Beyanname tescil ve onay işlemlerinin sistem tarafından gerçekleştirilmesi, muayene ve diğer işlemlerin tek elden yürütülmesi konusundaki çalışmalar doğrultusunda, tescil ve onay aşamalarının birleştirilmesi işlemleri pilot gümrük olarak Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğünde 02.11.2016 günü başlamıştı. 28.11.2016 tarihi itibariyle Halkalı Gümrük Müdürlüğünde de aynı uygulama başlatılmıştır.

—-6—Daha önce taslak olarak yayımlanmış bulunan E-Fatura Gümrük İşlemleri kılavuzu kati olarak yayımlanmış olup linktedir.

http://www.efatura.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/Gumruk_Islemleri_Kilavuzu_Versiyon_1.0.pdf

—-7—Kimyagerlik ile ilgili diğer süreçlerin LARA programı üzerinden takip edilebildiği fakat kimyagerlik tahlil sonuçlarının, LARA Tahlil Sorgulama Web Uygulaması programı üzerinden paylaşılmasının uygun görülmediğine dair bir yazı yayınlanmıştır.

—-8—2016 yılı için yeniden değerleme oranı %3.83 olarak tespit edilmiştir.

—-9—Liman sahasına girecek yada liman sahasından çıkacak her türlü araç ve konteynere ilişkin bilgilerin önceden elektronik olarak ”konteyner ve Liman Takip Sistemi”ne kaydedilmesi ile ilgili Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü ve bu yazıya istinaden İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bir uyarı yazısı yayınlamışlardır.

—-10—Serbest Bölgelere ve Gümrük Antrepolarına giriş ve gemi kumanyacılığı için gönderilen ürünlere veteriner giriş belgesinin eşlik etmesinin zorunlu olduğuna dair bir tebliğ yayınlanmıştır.

—-11—İspanya, İtalya, Yunanistan ve Tayland menşeli ve çıkışlı;

–8302.10-Menteşeler,

–8302.42-Mobilyalar için donanım tertibat eşyası,

–8302.50-Sabit askılıklar, şapka askılıkları, dirsekler ve benzeri eşya,

ithalatı için bir anti-damping vergisi soruşturması başlatılmıştır.

—-12—6761 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşımaları KDV’den istisna edilmiştir.

8703 GTİP de yer alan motorlu taşıtlarda vergi matrahını esas alarak fiyat grubu oluşturmaya ve farklı ÖTV

oranları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır.

6376 sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılması ile ilgili Kanun kapsamında yer bazı alacaklarda başvuru süresi

Kasım ayının sonuna kadar uzatılmıştır.

—-13—Tayland ve Vietnam menşeli 5402.33 GTİP de yer alan poliesterden tekstüre iplik ithalatında aşağıdaki oranlarda anti-damping vergisi uygulaması başlatılmıştır.

Maadee

—-14–Çin Menşeli 5903 GTİP de yer alan Plastik emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış ve lamine edilmiş mensucat ithalatında aşağıdaki şekilde anti-damping vergisi uygulamasına devam edilecektir.

2

—-15—Çin Menşeli 9607 GTİP de yer alan kayarak işleyen fermuarların ithalatında uygulanmakta olan anti-damping vergisi uygulaması aşağıdaki şekilde aynen devam edecektir.

3

—-16—Çin menşeli 7019 GTİP de yer alan cam liflerinden eşyaların ithalatında damping vergisi uygulaması aşağıdaki şekilde aynen devam edecektir.

4

 

3