Lojistiğin Geleceğinde Yeni Kavram: Fiziksel İnternet

Lojistiğin Geleceğinde Yeni Kavram: Fiziksel İnternet

Avrupa Birliği’nin gelişim programı Horizon 2020 kapsamında kurulmuş olan ALICE (Alliance for Logistics lnnovation through Collaboration in Europe)’te “Sürdürülebilir ve Rekabetçi Lojistikte Entegre Taşımacılık Sistemleri” tartışıldı.

Şubat ayında Viyana’da gerçekleşen bu uluslararası toplantıya 100’ün üzerinde üst düzey delege katıldı. Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği’ni Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nil Tunaşar’ın temsil ettiği toplantıda geleceğin tedarik zincirini kurgulamak üzere yol haritaları belirleme çalışmaları yapıldı.

Lojistik sektörünün geleceği Avrupa Birliği’nde masaya yatırıldı. 2-3 Şubat 2016 tarihlerinde Wirtschaftsuniversitat Wien’de (Viyana Business & Economy Üniversitesi) gerçekleştirilen ve 100’ün üzerinde üst düzey delegenin katıldığı ALICE (Alliance for Logistics Innovation through Collaboration in Europe) toplantısında “Sürdürülebilir ve Rekabetçi Lojistikte Entegre Taşımacılık Sistemleri” teması tartışıldı.

Avrupa Birliği’nin gelişim programı Horizon 2020 kapsamında kurulan European Technology Platform (ETP)’larının en önemlilerinden biri olan ALICE, tedarik zinciri kapsamında yer alan lojistiğin araştırma ve inovasyon platformu niteliğinde. Bu platform geleceğin dünyasında sürdürülebilir bir tedarik zincirinin kurgulanmasına yönelik kapsamlı bir stratejiyi tüm paydaşlar ile tartışarak belirlemek misyonu ile hareket ediyor.

 

%30’Iuk Bir İyileştirme Olabilir

Viyana’da gerçekleşen toplantılarda, daha düşük yatırım maliyetleri ile tedarik zincirinin izlenebilirliği ve güvenliğinin sağlanabileceği; bu şekilde lojistik performansta %30’luk bir iyileştirme yapılabileceği ifade edildi.

Üst düzey kamu temsilcileri, akademisyenler, büyük sanayi kuruluşlarının yöneticileri ve bilgi teknolojileri temsilcilerinden oluşan 100’ü aşkın delege; toplantılarda senkronize çok modlu taşımaların akışını sağlayacak koridorlar, akıllı transit üsleri, bütünleşik lojistik kurgusu için bilişim sistemleri, tedarik zinciri koordinasyonu, şehir lojistiği gibi alt başlıkları da görüştü.

Toplantıların temelini ise ‘’Fiziksel İnternet’’ adı verilen yeni konsept oluşturdu. Küresel ve açık bir platform olarak planlanan fiziksel internet ile senkronize bilgi ve buna paralel ürün akışını sağlayan akıllı kargo üsleri, GPRS, RF ve IoT (nesnelerin interneti) teknolojileri ile tamamen izlenebilir mal hareketleri sayesinde dar boğazları engellemek, maliyetleri düşürmek, emisyonu azaltmak gibi geleceğin tedarik zincirini kurgulamak adına yol haritaları belirleme çalışmaları yapıldı.

ALICE’in bir sonraki toplantısı TRA (Transport Reasearch Arena) tarafından düzenlenen 6. Avrupa Transport Araştırma Konferansı ile paralel olarak 18-21 Nisan 2016 tarihlerinde Varşova’da gerçekleşecek ve UTİKAD da sürdürülebilir bir gelecek için bu çalışmalara katkıda bulunmaya devam edecek.

2